Alles wat u moet weten over het nieuwe asbestattest

U hebt het waarschijnlijk al opgevangen: als u vanaf 23 november 2022 een pand verkoopt dat gebouwd is voor 2001, dan moet u verplicht een asbestattest voorzien. Maar wat is zo’n attest precies? Wat kost het? Wie kan het voor u opmaken? En geldt het naast residentiële gebouwen ook voor andere panden? In deze blog vindt een antwoord op al deze vragen. 


Wat is een asbestattest?

Het asbestattest wordt uitgereikt door OVAM en is het verslag van de asbestinventaris die een gecertificeerde deskundige in het betreffende pand uitvoerde. In deze inventaris brengt de deskundige de plaatsen en ruimtes in kaart waar asbest aanwezig is. Hij of zij gebruikt daarvoor meetapparatuur en visuele observaties in lijn met de geldende voorschriften. De opmetingen worden vervolgens ingegeven in een OVAM-databank. Op basis daarvan wordt een attest gegenereerd.

Het attest kan ook advies bevatten met betrekking tot het verwijderen van het eventuele, aanwezige asbest. Indien er in het pand inderdaad asbest aanwezig is, zal het attest ook een maximumtermijn vermelden voor de verwijdering ervan. Een asbestattest is standaard 10 jaar geldig. 


Het nut van een asbestattest

De verplichting van het asbestattest kadert in de ambitie van de Vlaamse regering om tegen 2040 Vlaanderen asbestvrij te maken. Vandaag zouden Vlaamse gebouwen nog zo’n 2.3 miljoen ton asbest bevatten. Bijna een miljoen daarvan bevindt zich in particuliere woningen. De gezondheidsrisico’s daarvan zijn enorm. Het asbestattest is één van de eerste actiepunten uit het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering. 


Verplicht voor u?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder en is van toepassing op elke overdracht waarvan het compromis ondertekend wordt vanaf 23 november 2022. Voor het bewijs van bouwjaar geldt het jaar van opname in het kadaster.

De invoering van de verplichting verloopt in 2 fasen. In eerste instantie geldt er een informatieplicht bij verkoop vanaf 23 november. Tegen 31 december 2031 komt er dan een algemene verplichting.

Concreet houdt dit in dat de verkoper bij het sluiten van een verkoopovereenkomst de kandidaat-koper de inhoud van het asbestattest moet meedelen. Deze informatieplicht geldt ook bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Erfenissen, schenkingen en onteigeningen zijn er niet aan onderworpen.
Dat betekent dat de documenten de datum van het attest, de samenvattende conclusie, de unieke code van het attest en een clausule moeten bevatten die stelt dat de inhoud van het attest voorafgaandelijk is meegedeeld aan de koper, of, als men hierin in gebreke is gebleven, dat dit niet is gebeurd.

Belangrijk om weten is dat de verplichtingen niet beperkt blijven tot residentiële gebouwen maar ook gelden voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen enzovoort. 


Appartementen

Als het over de verkoop van een appartement gaat, dan moeten er twee asbestattesten voorgelegd worden: voor de gemeenschappelijke delen en voor het appartement zelf.

Tot 1 januari 2025 volstaat echter een asbestattest voor alleen het private deel bij de overdracht. Vanaf die datum moet de verkoper zowel het attest voor het appartement als het attest voor het gebouw aan de koper moeten bezorgen. 


Niet verplicht bij verhuur, wel aangeraden

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist. Indien u echter een woning of ander onroerend goed koopt als investering om die vervolgens te verhuren, dan moet het asbestattest dat u hebt gekregen na de aankoop wél aan de huurders overhandigen, ongeacht de aard van het onroerend goed.

Bij nieuwe verhuringen raden we wel aan om de overhandiging van het attest formeel te laten opnemen in een clausule van de huurovereenkomst. 


De prijs van een asbestattest

Uiteraard gaat met het aanmaken van het asbestattest ook een kost gepaard. Reken op €350 tot €500 voor een asbestinventaris door een gecertificeerde asbestdeskundige. Daarnaast kost het u nog €50 om het asbestattest te verkrijgen. 


Wat kan uw makelaar voor u betekenen?

Staat u op het punt om onroerend goed te kopen of verkopen dat dateert van voor 2001? Dan hebben wij inzage in de databank van OVAM en kunnen wij voor u nagaan over er reeds een geldig attest beschikbaar is. Is dat niet het geval, dan brengen wij u graag in contact met een gecertificeerd specialist die voor u de inventaris uitvoert. 


Staat u op het punt om onroerend goed te kopen of verkopen en hebt u een asbestattest nodig?  Of hebt u vragen over dit nieuwe attest. Laat het ons weten via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.