Checklist: zo zorgt u voor een goede plaatsbeschrijving

Wanneer u een woning huurt of verhuurt bent u verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken bij het begin van een nieuw huurcontract. In Vlaanderen geldt deze verplichting voor huurwoningen die voor de huurder als hoofverblijfplaats gelden. Tweede verblijven en vakantiewoningen vallen dus buiten de verplichting. Maar waarom is zo’n plaatsbeschrijving belangrijk? En hoe kan u er zeker van zijn dat het document goed is opgemaakt? In dit artikel vertellen we u er alles over.


Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, geschreven vaststelling van de feitelijke toestand van de gehuurde woning bij aanvang en beëindiging van de huur. Sinds 2007 is een plaatsbeschrijving verplicht bij elke huurovereenkomst.
Het document vermeldt alle eigenschappen en kenmerken van de woning. Denk hierbij aan de vloer, de muurbekleding, de aanwezige toestellen en het sanitair, de ramen, deuren, enzovoort. Meestal bevat het document ook foto’s ter verduidelijking van de beschrijving.


Het doel van de plaatsbeschrijving

Met een plaatsbeschrijving kunnen de verschillende partijen zich beschermen. Het document zorgt immers voor dat huurder en verhuurder de toestand van de betreffende woning kunnen vergelijken bij het beging van de huurovereenkomst en op het einde ervan. Zo kunnen ze eventuele schade aan de woning vaststellen. Een gedetailleerde beschrijving schept daarbij duidelijkheid tussen de partijen en vermijdt misverstanden achteraf.
De huurder kan zo aantonen dat hij niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan het pand. De plaatsbeschrijving stelt de verhuurder dan weer in staat om bewijs te leveren van mogelijke schade die door de huurder werd aangericht. Zo kan hij een deel van de huurwaarborg inhouden om de schade aan zijn pand te vergoeden.


Regels voor het opmaken van een plaatsbeschrijving

Om alle partijen maximale zekerheid en gemoedsrust te bieden is de opmaak van een plaatsbeschrijving aan een aantal regels onderworpen. We lijsten ze even voor u op:

1) U moet een plaatsbeschrijving opmaken terwijl de woning onbewoond is of tijdens de eerste maand van de verhuring. Hoe vroeger u het document opmaakt, hoe beter.

2) Beide partijen moeten aanwezig zijn en ondertekenen en dateren alle vermeldingen ter akkoord.
3) De plaatsbeschrijving moet omstandig gebeuren. Dit wil zeggen dat ze in detail de staat van de betreffende woning en mogelijke schade beschrijft. Een beschrijving in algemene bewoordingen volstaat dus niet.
4) Volgens de wet moet het document op tegensprekelijke wijze opgemaakt worden. Om deze tegensprekelijkheid te garanderen kunnen de partijen aangetekend én binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de plaatsbeschrijving nog opmerkingen doorsturen.
5) U kan beslissen om de beschrijving zelf te doen. In dat geval kost het u niets. Voor uw eigen zekerheid is het echter aangeraden om dit over te laten aan een expert.


Wat kost een plaatsbeschrijving?

De kost van een plaatsbeschrijving wordt gedeeld door de huurder en verhuurder. Elke partij betaalt de helft van het ereloon van de expert. Bij woninghuur is deze verdeling wettelijk bepaald. Bij handelshuur en gemene huur kan dit anders bepaald worden in de huurovereenkomst
Elke partij kan natuurlijk beslissen om individueel beroep te doen op een eigen expert. Uiteraard is dit dan geheel op eigen kosten.
De prijzen van een plaatsbeschrijving variëren sterk. Reypens Real Estate Mentor bepaalt de kost hiervan op basis van de bewoonbare oppervlakte van de betreffende woning.


Hoe gaat een expert te werk?

Zoals we hierboven reeds beschreven moet de expert bij de opmaak van een plaatsbeschrijving aan verschillende wettelijke bepalingen voldoen. Hoe hij dat doet kan sterk verschillen.
In vele gevallen doet de expert een grondig onderzoek van alle kamers in de woning en spreekt hij zijn bevindingen terwijl in op een opnametoestel. Van deze opname maakt hij nadien een verslag. Anderen maken gedetailleerde notities die de basis vormen van een uitgebreid rapport.
De expert zal van elke ruimte ook verschillende foto’s maken ter ondersteuning en bewijs van zijn geschreven verslag. Er gaat daarbij bijzondere aandacht naar mogelijke schade.

Het rapport van de expert wordt nadien, vaak per mail bezorgd aan de betrokken partijen. Zij moeten dit verslag verplicht ondertekenen en mee ter registratie voorleggen met de huurovereenkomst.

Indien Reypens Real Estate Mentor voor u een verhuur bemiddelt, bent u vrij ofwel zelf voor de plaatsbeschrijving te zorgen binnen de wettelijke termijnen, of dat wij deze plaatsbeschrijving mee opnemen in onze verhuuropdracht.


Hebt u nog vragen over vragen over plaatsbeschrijvingen ? Of wilt u meteen beroep doen op onze expertise? Neem dan contact op  via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.