De renovatieverplichting: wat betekent dat precies voor u?

Na het klimaatakkoord in Parijs stelde de Vlaamse regering het energieplan 2021-2030 op. Daarmee wil Vlaanderen op de frontlinie staan van een transitie naar meer energie-efficiëntie en minder uitstoot. Deze ambitie nog belangrijker door de torenhoge energieprijzen. Een grote pijler in dit plan is de renovatieplicht voor zowel niet-residentiële als residentiële gebouwen. Die eerste ging reeds in op 1 januari 2022 en geldt voor alle gebouwen die na deze datum worden verkocht. De tweede zal van start gaan op 1 januari 2023. Maar wat betekent die renovatieverplichting precies voor u?


De renovatieverplichting voor uw residentiële gebouw(en)

De renovatieverplichting geldt vanaf 1 januari 2023 voor alle nieuwe eigenaars van residentiële gebouwen met een EPC-label E of F. Bent u dit? Dan moet u uw woning binnen de 5 jaar na overdracht energetisch renoveren tot minimum EPC-label D. Dat moet u ook kunnen bewijzen met een nieuw EPC.
Deze renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals de overdracht van aandelen of bij erfenis, is de renovatieverplichting niet van toepassing.


De verplichting zal voornamelijk gelden voor verhuurders en niet voor private woningen, tenzij bij verkoop.

Dat een goede EPC-score ook voor uw verhuurwoning van groot belang is, blijkt ook uit de recente plannen van de Vlaamse regering om een indexeringsverbod te introduceren voor woningen met een zwakke score. Alleen voor heel energiezuinige woningen zou er een volledige indexering blijven gelden. Wilt u hier als verhuurder in de toekomst gebruik van blijven maken? Dan doet u er goed aan om alle noodzakelijke renovaties te verrichten.


Wat als u de renovatieverplichting niet nakomt?

Als u niet binnen de 5 jaar na overdracht een EPC-label D behaalt, kan u daarvoor beboet worden. Deze geldboete 500 euro tot 200.000 euro bedragen. Er wordt dan ook een nieuwe termijn opgelegd waarbinnen u het label moet behalen.
En wat met uw appartement in een gebouw met mede-eigendom?
De renovatie van uw appartement tot label D of beter, is een wettelijke verplichting voor elk appartement dat vanaf 2023 wordt aangekocht. Dit geldt ook wanneer de andere appartementen niet in deze overdracht opgenomen zijn.
Wettelijk verplichte werken aan gemeenschappelijke delen kunnen beslist worden met een gewone meerderheid (50% + 1). Het blokkeren van deze energetische renovatiewerken doet echter de toekomstige waarde van alle appartementen in het gebouw verminderen.


Hoe kan u uw residentieel gebouw energetisch renoveren?

Hoe kan u nu zo efficiënt en budgetbewust mogelijk een woning renoveren naar D-label? Ik som de belangrijkste ingrepen kort voor u op:

         1. De isolatie van uw dak

         2. Het vervangen van uw buitenschrijnwerk

         3. Het installeren van verwarming met een gascondensatieketel

Deze ingrepen brengen u al een heel eind op weg. Om de finale doelstellingen van de regering te halen is er echter een ingrijpende energetische renovatie noodzakelijk. Wat houdt dit in?

         1. De isolatie van buitenmuren

         2. De plaatsing van ventilatie

         3. Het installeren van een warmtepomp en zonnepanelen


De renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

De Vlaamse regering stelt dat tegen 2050 alle niet-residentiële gebouwen koolstofneutrale verwarming, sanitair warm water, koeling, bevochtiging en verlichting moeten hebben. Dat gaat dan over bedrijfsruimten of kantoorgebouwen, bijvoorbeeld. De regering maakt daarbij een onderscheid tussen grote niet-residentiële gebouwen, met een oppervlakte van meer dan 500 m² en kleine gebouwen tot 500 m².

De grote gebouwen moeten binnen vijf jaar na de overdracht voldoen aan deze renovatieverplichting en het bijhorende minimale maatregelenpakket. Dat pakket ziet er als volgt uit:

  • Als de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet u dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.
  • Als enkel glas aanwezig is, moet u dat vervangen door beglazing met een maximale Uwaarde van 1 W/m²K.
  • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moet u vervangen, tenzij u kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Als er een aardgasnet beschikbaar is in de straat mag u een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet vervangen door nieuwe stookolieketel.
  • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWP-waarde van minstens 2500, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.
Vanaf 1 januari 2023 komt daarbij dat uw niet-residentieel gebouw over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% moet beschikken. Een nieuwe eigenaar van een klein residentieel gebouw, kleiner dan 500 m², moet daar bovenop binnen de vijf jaar na de overdracht ook een energielabel C of beter moeten behalen.

Hebt u vragen over deze renovatieverplichting? Wilt u weten of u uw opbrengsteigendom best energetische laat renoveren? Laat het ons weten via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.