Kopen of verkopen? Stel deze vijf vragen aan uw vastgoedmakelaar

Een nieuwe thuis vinden, een eigen woning kopen, uw eerste appartement of investeren in onroerend goed. Het zijn allemaal belangrijke beslissingen in uw leven. En in deze beslissingen komt er vaak een makelaar in beeld. Maar wat moet u weten voor u een makelaar onder arm neemt? In dit artikel geven we een antwoord op 5 vragen die u moet stellen wanneer u beroep doet op de diensten van een vastgoedmakelaar. 


1. Hoe weet ik dat ik een echte vastgoedmakelaar onder de arm neem?

De eerste van vijf vragen aan uw vastgoedmakelaar lijkt een ongewone.  We krijgen ze echter steeds vaker voorgeschoteld. De vastgoedsector is een erg competitieve markt waar grote bedragen in omgaan. Dit zet jammer genoeg de deur open voor dubieuze en soms zelfs frauduleuze praktijken.

Vraag daarom steeds of uw makelaar een erkenning heeft van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Net zoals uw boekhouder een erkenning nodig heeft, is dit ook immers ook voor makelaars het geval.

Iedereen die als zelfstandige vastgoedactiviteiten uitoefent, moet verplicht over een BIV-erkenning beschikken. Wie die erkenning heeft, staat onder toezicht van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Dit houdt in dat hij of zij zich strikt moet houden aan de deontologische code van de vastgoedmakelaar. Of een vastgoedmakelaar erkend is, kan je controleren op deze pagina: https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/alle-vastgoedmakelaars-vind-je-hier

Gaat u in zee met iemand die geen erkenning heeft, dan is dit niet zonder risico’s. U werkt dan met iemand die niet verzekerd is indien er iets misloopt en u geniet geen enkele bescherming tegen fraude. "Belangrijker dan de prijs die u voor een makelaar betaalt, is de kwaliteit van de dienstverlening die u daarvoor terugkrijgt."2. Hoeveel procent ereloon vraagt een makelaar? En waar wordt dit bedrag voor gebruikt?

U doet er goed aan om te vragen aan uw vastgoedmakelaar hoeveel ereloon hij of zij vraagt en wat u daarvoor in de plaats krijgt. Net zoals in andere sectoren zijn hier soms aanzienlijke verschillen op te merken. Een makelaar vraagt een percentage op de verkoop van de woning. Dit tarief is niet vastgelegd in een regelgeving en wordt niet opgelegd door het BIV. Vroeger was dit wel het geval. Bij de oprichting van het BIV, in 1993, mocht een makelaar bij regel 3% van de verkoop aanrekenen, exclusief BTW. 

Hoewel die regel dus niet langer bestaat, heeft dat er echter wél toe geleid dat deze 3% vandaag nog steeds een gangbare praktijk is. De vastgoedsector is echter een bijzonder concurrentiële markt. Veel kantoren en makelaars vragen daarom minder dan 3% ereloon.

Wij stellen ook vast dat de kostprijs steeds vaker de keuze van mensen voor een bepaalde makelaar bepaalt. Hoewel we deze keuze uiteraard begrijpen, is dit natuurlijk niet zonder risico. Nóg belangrijker dan de prijs is de kwaliteit van de dienstverlening die u daarvoor terugkrijgt.

In de makelaardij krijgt u immers steeds vaker een standaard services van een salesmedewerkers of dossierbeheerder. Vraag u dus vooral af of uw makelaar u kan bijstaan in zaken die verder gaan dan het sluiten van de verkoop.
Kan uw makelaar voor u de onderhandelingen voeren? Kan hij of zij u begeleiden in de opmaak van een verkoopovereenkomst? Is uw vermogen in goede handen bij uw makelaar?
Op deze vragen bespaart u beter niet. Als het daar misloopt, staat u immers met zekerheid voor problemen en grote, onvoorziene kosten.

Reypens Real Estate Mentor begeleidt u in elke fase van uw aan- of verkoop en huur of verhuur. Ons ereloon dekt de kosten voor de schatting, de prijsbepaling, de marketing, de contacten met, en begeleiding van notaris en kandidaat-kopers of huurders, onderhandelingen, de opmaak van verkoopovereenkomsten en alle nodige attesten. 


3. Hoe worden kandidaten en cliënten opgevolgd?

Als u voor een grote beslissing in uw leven staat, wil u natuurlijk een goede begeleiding. Dit zeker zo wanneer het gaat over complexe materie zoals de aankoop of verkoop van onroerend goed. Een succesvol vastgoeddossier, staat of valt vaak met de kwaliteit van de opvolging die een makelaar biedt. Vergeet dus niet te vragen aan uw vastgoedmakelaar welke opvolging hij of zij biedt.

Wij kiezen er bewust voor om ons team klein te houden. Zo kunnen we elke kandidaat of cliënt nauwgezet begeleiden. We bellen elke geïnteresseerde persoonlijk op, organiseren plaatsbezoeken en volgen die ook op.

Wij staan elke cliënt bij, in elke fase van het proces. U moet zich geen zorgen maken over de compromis, wij maken die op en laten die als service nakijken door de door u aangestelde notaris. U kan dus met een gerust hart ondertekenen.

Onduidelijkheden omtrent juridische constructies kunnen wij meestal intern uitklaren. Wij sturen u daarvoor dus niet meteen naar een jurist of notaris. Hetzelfde geldt voor vragen rond BTW, die vandaag steeds vaker voorkomen. Ook die beantwoorden we intern.
Bent u koper? Dan begeleiden we u van a tot z zodat u inzicht heeft in het totale plaatje en goed voorbereid naar de bank of notaris kunt gaan. Indien nodig vergezellen we u daarbij.

U mag er vanuit gaan dat deze opvolging voor u een toegevoegde waarde biedt die u zelden elders vindt. "Een goede makelaar moet soms ook notaris, accountant, fiscalist en jurist kunnen zijn."4. Kan ik ook na de verkoop nog rekenen op mijn makelaar?

Zonder twijfel! Zoals u kan merken, vinden wij dat een makelaar soms ook notaris, accountant, fiscalist en jurist moet kunnen zijn. Althans, een makelaar moet ten minste noties hebben van deze disciplines. Bij een makelaar moet dus u ook terecht kunnen na het sluiten van de verkoop.

Wij beschouwen het als een onderdeel van ons beroep om onze cliënten ook bij te staan in contacten met de banken, de eventuele organisatie en planning van betalingen, het overzetten van de meters voor nutsvoorzieningen en het kiezen van de juiste leveranciers, vragen rond fiscaliteit, enzovoort.
Als u na de verkoop een aangetekende brief krijgt van uw koper, mag u daarmee naar ons komen. Wij spreken onze verzekering daarvoor aan, volgen het verdere verloop op en onderhandelen indien nodig met advocaten en dergelijke.

Onthoud dat u, uw woning steeds koopt met zichtbare en verborgen gebreken. Maar wat is een verborgen gebrek? Daar is vaak discussie over. Koopt u een woning van een professional, dan is die altijd aansprakelijk. In andere gevallen ligt dat soms moeilijker. Ook daarbij kunnen wij voor u van betekenis zijn. "Een realistische schatting, op basis van een grondige analyse leidt tot een vlottere verkoop." 5. Hoe wordt de verkoopprijs of schattingsprijs bepaald?

Wij horen te vaak dat een makelaar goedkoop moet zijn en de woning aan een goede prijs moet schatten. Opnieuw begrijpen wij dit standpunt. Toch zijn ook hier risico’s aan verbonden. Als u een woning koopt of verkoopt en daarvoor een aanzienlijk bedrag neertelt of vraagt, mag u immers niet vergeten vragen aan uw vastgoedmakelaar hoe die prijs exact tot stand komt.

We merken dat makelaars woningen aan een hogere prijs schatten dan de markt ervoor wil betalen. Echter, de waarde van uw woning wordt bepaald door die markt. Een correcte vraagprijs is dus de sleutel tot een goede en vlotte verkoop. Filter daarom de uitschieters eruit. U vermijdt dat u langer zal moeten wachten op de verkoop en eventueel de prijs moet laten zakken.

Wij vinden het belangrijk om een realistische schatting te maken, op basis van een grondige analyse. We onderzoeken de technische kant van het verhaal, hoe het huis is uitgerust met andere woorden. En we stellen u daar veel vragen over. We doen opmetingen, maken de vergelijking met andere woningen op de markt, in uw regio en doen indien nodig beroep op de expertise van collega’s.
U ontvangt van ons een gedetailleerd en omvangrijk schattingsverslag waarmee u zo naar de bank kan gaan of dat u, in geval van scheiding en verdeling, kan voorleggen aan de behandelende advocaten.

Wat weegt vandaag de dag het hardst door in de schattingsprijs? Locatie blijft uiteraard belangrijk! Daarnaast is er bijzonder veel vraag naar instapklare woningen. Onze drukke levens houden ons immers vaker weg van grote verbouwingen en onverwachte kosten. 


Durf te vragen aan uw vastgoedmakelaar

De kans is reëel dat u na het lezen van dit artikel nog andere vragen hebt. Of misschien komen die vragen wanneer u op het punt staat een woning te kopen of verkopen. In dat geval hebben wij één gouden raad: durf te vragen aan uw vastgoedmakelaar. Belangrijke beslissingen in uw leven, zoals het kopen of verkopen van een woning, maakt u best geïnformeerd. Alleen op die manier haalt u het maximale uit uw vastgoeddromen. 


Hebt u nu vragen? Neem dan contact op via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.