Kopen of verkopen? Vijf veelgestelde vragen aan notarissen

Als u vastgoed wilt kopen of verkopen, kan u bij de notaris langsgaan. Of het nu gaat om een eerste woning, een investeringseigendom of commercieel onroerend goed, de notaris is een onmisbare partner in elke transactie. Maar welke vragen worden het vaakst gesteld aan notarissen. We zetten de vijf belangrijkste voor u op een rijtje.


1. Welke kosten zijn ten laste van de koper en verkoper?

Bij de aankoop van een onroerend goed moeten zowel de koper als de verkoper bepaalde kosten op zich nemen. We geven u een beknopt overzicht van de belangrijkste kosten voor beide partijen.

Kosten ten laste van de koper

De koper draagt de kosten van de registratiebelasting en btw en voor de overschrijving op het kantoor rechtszekerheid, voordien gekend als het hypotheekkantoor. Daarnaast betaalt u als koper ook het ereloon van de notaris en de aktekosten die verbonden zijn aan het opmaken van de notariƫle akte. Bovendien draagt u de kosten die gepaard gaan met het eventueel aangaan van een krediet.

Kosten ten laste van de verkoper

De verkoper draagt dan weer de kosten die verbonden zijn aan de leveringsplicht. Dit zijn alle kosten die noodzakelijk zijn om het onroerend goed te kunnen verkopen. Denk bijvoorbeeld aan het stedenbouwkundig uittreksel en bodemattest, EPC, enzovoort.
Ook de kosten van de handlichting of schrapping van bestaande kredieten zijn ten laste van de verkoper. Die moet er immers voor zorgen dat het onroerend goed vrij en onbelast overgedragen kan worden aan koper. Deze schrapping gebeurt op het kantoor rechtszekerheid. Let op: ook al is uw krediet volledig terugbetaald, dan is het nog mogelijk dat een akte handlichting dient verleden te worden door uw notaris. Dat komt omdat een hypothecaire inschrijving 30 jaar blijft bestaan op het kantoor rechtszekerheid.


2. Hoeveel moet het voorschot of de waarborg bedragen?

Een andere vaak terugkomende vraag gaat over het bedrag van het voorschot of de waarborg. Het antwoord daarop is eenvoudig. Met uitzondering van een aankoop van een onroerend goed op plan, die onder het toepassingsgebied van de wet Breyne valt, kunnen de partijen vrij overeenkomen of er een voorschot of waarborg betaald moet worden. In de praktijk is dat bijna steeds het geval. Ook het bedrag daarvan kunnen koper en verkoper onderling bepalen. Doorgaans bedraagt dit 10% van de verkoopprijs.


3. Wat is een beding van aanwas?

Een derde vraag die vaak gesteld word aan notarissen gaat over het beding van aanwas. Dit is een beding waarbij twee of meerdere personen bijvoorbeeld een onroerend goed in onverdeeldheid verwerven, waar bedongen wordt dat het deel van de persoon die eerst overlijdt zal aanwassen bij de het deel van de persoon die overblijft.
Het beding van aanwas kan fiscale voordelen hebben en geeft ook op burgerrechtelijk vlak zekerheid aan de langstlevende partner. Fiscaal is er geen erfbelasting maar wel registratiebelasting verschuldigd op het deel dat aanwast. Omdat het beding van aanwas op maat wordt gemaakt en niet in alle situaties wenselijk is, bespreekt u dit best grondig met uw notaris.


4. Hoeveel tijd verloopt er tussen de ondertekening van de compromis of aankoop-verkoopbelofte en de notariƫle akte

Bij ondertekening van een compromis moet u rekening houden met een maximumtermijn van 4 maanden na de ondertekening of 4 maanden na het vervuld zijn van de opschortende voorwaarden indien die werden opgenomen. Bij een aankoop-verkoopbelofte bent u niet gehouden aan deze maximumtermijn.
Daarnaast kunnen partijen onderling bepalen binnen welke termijn zij de ondertekening van de akte wensen. Ze moeten hier uiteraard wel rekening houden met de termijn die nodig is voor de notaris om alle resultaten van de opzoekingen te ontvangen. Bovendien moet de termijn ook voldoende tijd bieden aan de koper voor het aangaan van een krediet.


5. Wat is een voorkooprecht?

Een laatste vraag die kopers en verkopers vaak stellen aan hun notaris gaat over het voorkooprecht. Dit is het recht om bij voorrang het goed te kunnen aankopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als de kandidaat-koper.
De notaris zal, na ondertekening van de compromis onder opschortende voorwaarde, het voorkooprecht aanbieden aan de begunstigde(n). Zij hebben voor wat betreft de decretale voorkooprechten maximum 2 maanden de tijd om te antwoorden of zij dit recht willen uitoefenen. Als zij laten weten het voorkooprecht niet te willen uitoefenen, of niets laten weten binnen de periode van 2 maanden, dan kan de kandidaat-koper het goed gewoon aankopen.

Indien de begunstigde van het voorkooprecht, zijn voorkooprecht wel uitoefent, kan je het als kandidaat-koper niet meer aankopen. De termijnen kunnen afwijken in geval van het voorkooprecht van een pachter of conventionele voorkooprechten.


Staat u op het punt om vastgoed te kopen of verkopen? Zoekt u iemand die u kan begeleiden in elke fase van dit proces? Neem dan contact op via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.