Laadpalen in uw appartementsgebouw: wat u (niet) kan doen

Met de opkomst van de elektrische wagens, stijgt ook de vraag naar geschikte laadinfrastructuur. Aangezien veel EV’s bedrijfswagens zijn, laden de eigenaars hun wagen vaak op aan de laadpalen van hun werkgever. Toch neemt ook de interesse in private laadinfrastructuur toe, met name in appartementsgebouwen. Maar hoe pakt u dit best aan? Wat is er mogelijk? En is het wel brandveilig? 


Waarom u misschien een privaat laadpunt nodig hebt

De Vlaamse overheid stelt zich als doel om vanaf 2029 alleen nog elektrische wagens in te schrijven. De Federale regering zal op haar beurt alleen nog een gunstig fiscaal regime toekennen aan groene wagens vanaf 2026. EV’s zijn dus de toekomst maar volgt de installatie van laadinfrastructuur wel hetzelfde tempo?

Vlaamse steden en gemeenten investeren daarom flink in publieke laadpalen. Anderzijds zien we dat bedrijven die hun wagenpark vernieuwen en dus ook vergroenen meteen mee investeren in laadinfrastructuur op hun terrein. Maar ook vanuit de burgers neemt de interesse in private laadpalen toe. Het is immers nog maar de vraag of er wel genoeg publieke infrastructuur komt. Daarom is het handig om thuis over een laadpunt te beschikken, ook wanneer u in een appartementsgebouw woont. 


Laadpalen in uw appartementsgebouw: technisch geen probleem

Als u een laadpunt wilt installeren als eigenaar van een appartement dan bestaat de kans dat u die in de ondergrondse parkeergarage zal plaatsen. Technisch hoeft dat geen probleem te zijn. Hou er wel rekening mee dat uw elektriciteitsnet sterk genoeg moet zijn. U hebt een net nodig van 400 volt om uw wagen op te laden. In de meeste, Vlaamse regio’s en steden ligt zo’n net. Is dat niet het geval en hebt u nog een net van 230 volt, dan kan u een netaanpassing doen en uw aansluiting laten verzwaren. 

Uw juridische verplichtingen

Ook juridisch is het perfect mogelijk om als mede-eigenaar een laadpaal te plaatsen bij uw ondergrondse parkeerplaats. U hebt dan immers het recht om kabels, leidingen en bijhorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen. U moet natuurlijk wel rekening houden met de beperkingen van de mede-eigendom. Dat betekent onder andere dat de infrastructuur die u nodig hebt niet de private eigendom van uw mede-eigenaars mag kruisen zonder toestemming. 

Als u een laadpaal wilt plaatsen moet u dit 2 maanden op voorhand melden aan de syndicus of de mede-eigenaars per aangetekende brief. Zij kunnen tot twee maanden na de melding een gemotiveerd verzet aantekenen.


Een collectieve oplossing

U kunt er echter ook voor kiezen om voor een collectieve oplossing te gaan. Hierbij liggen de oplaadpunten achter één collectieve elektriciteitsmeter en worden ze in groep aangestuurd. Deze optie biedt heel wat voordelen. Zo verdeelt het systeem het beschikbare vermogen slim over de aangesloten laadpunten en laadt u steeds aan de hoogst mogelijke snelheid op.

Dit scenario vereist echter ook goede afspraken met uw mede-eigenaars. Welke laadpalen? Welke energieleverancier en welke installateur? Hoe verloopt de facturatie? Zoals altijd maken goede afspraken, goede vrienden. En alleen zo haalt u het maximale uit uw investering. 


Zijn laadpalen in uw appartementsgebouw wel brandveilig?

Een belangrijke vraag die u steeds moet beantwoorden is die over de veiligheid van laadpalen uw appartementsgebouw. Het spreekt voor zich dat een laadpaal buiten veiliger is dan binnen. Het brandgevaar is kleiner en als er een brand optreedt, is die gemakkelijker bereikbaar.

Een laadpaal installeren in een ondergrondse parking kan maar brengt dus een extra brandveiligheidsrisico met zich mee. Daarom moet u de infrastructuur altijd laten keuren én laat u best ook een risicoanalyse uitvoeren. Het is mogelijk dat de uitkomst van die analyse resulteert in verdere investeringen in onder andere sprinklers, alarmsystemen of een bescherming van de laadpaal tegen aanrijdingen. 


Hebt u vragen over elektrische laadpalen in uw appartementsgebouw? Wilt u er plaatsen in uw opbrengsteigendom? Laat het ons weten via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.