Nieuwe minimale energienorm zet renovatiegolf op gang

In de laatste maand van 2023 zette de Vlaamse regering opnieuw een grote stap richting energietransitie en meer duurzaamheid. Begin december keurde ze de minimale energienorm voor woningen definitief goed. Deze energienorm maakt deel uit van het Europese renovatieplan en legt de minimale energieprestatie vast voor alle woningen, dus niet langer alleen na verkoop. De norm wordt van kracht op 1 januari 2030. Dan moeten halfopen en vrijstaande woningen minimaal label E hebben en rijwoningen en appartementen minimaal D. De renovatiegolf is daarmee ingezet.

Versnelde renovatie in Vlaanderen


De nieuwe, minimale energienorm kadert in de ambitie van de Vlaamse overheid om het bestaande gebouwenpatrimonium toekomstbestendig en koolstofneutraal te maken tegen 2050. Dat is een gevolg van een akkoord dat Europa en haar lidstaten bereikten begin december 2023. Daarin staat dat nieuwe gebouwen tegen 2030 koolstofneutraal moeten zijn en dat daarvoor een versnelde renovatiegolf nodig is. Maar Vlaanderen gaat verder. Bovenop de renovatieverplichting voor verkochte woningen stelt onze overheid dat nieuwe gebouwen al in 2025 fossielvrij moeten zijn. Daarnaast geldt er reeds een renovatieverplichting tot EPC-label D voor verkochte woningen. Daar komt nu ook minimale energienorm bij.


Wat betekent de minimale energienorm voor u?

Stapsgewijze energetische renovatie voor alle woningen tot 2040

De minimale energienorm legt vast dat halfopen en vrijstaande woningen tegen 2030 minimaal energielabel E moeten behalen. Voor rijwoningen en appartementen wordt dat label D. Vanaf 1 januari 2030 moet u ook aan deze norm voldoen als u een woning verhuurt. Een woning met label F zal vanaf 2030 dus ongeschikt zijn.
Bovendien zal de Vlaamse overheid vanaf 2030 de lat stapsgewijs hoger leggen voor energetische renovaties. Vanaf 2035 is een label D vereist voor halfopen en vrijstaande gebouwen en C voor gesloten gebouwen en appartementen. Tegen 1 januari 2040 moet er een label C zijn voor alle residentiƫle gebouwen.
De huidige dakisolatienorm en de enkel glasnorm wijzigen niet. Die blijven ook na 1 januari 2030 op dezelfde manier bestaan.


Inbreuken op de minimale energienorm

Een inbreuk op de energienorm heeft juridische, financiƫle en fiscale gevolgen

Als er een inbreuk op de energienorm wordt vastgesteld kan een woning ongeschikt verklaard worden als snel herstel door de eigenaar uitblijft. Lopende huurcontracten zullen dan door de vrederechter nietig verklaard worden. Ook voor de huurder is dat geen goed nieuws want die zal onmiddellijk de woning moeten verlaten. De verhuurder moet de ontvangen huurgelden terugstorten. De woning wordt opgenomen op de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en de eigenaar zal na verloop van tijd extra belastingen moeten betalen.


Een EPC voor huurwoningenEen EPC voor huurwoningen

De nieuwe energienorm maakt een EPC verplicht voor elke huurwoning

Een gevolg van deze nieuwe energienorm is dat elke huurwoning over een geldig EPC zal moeten beschikken, ook in geval van langlopende huurcontracten. Zonder dit EPC kan u niet aan de energienorm voldoen. Het ontbreken ervan kan worden beschouwd als een inbreuk, wat dan weer tot de hierboven beschreven gevolgen kan leiden.
Bent u verhuurder, dan doet u er dus goed aan om voor al uw woningen een geldig EPC te voorzien.

Hebt u vragen over de minimale energienorm of nood aan meer info over de geldigheid van uw huurcontract? Wilt u een oudere woning verkopen? Neem dan gerust contact op. Ik help u graag verder.