Nieuwe ontwikkelingen in EPC voor eigenaars van appartementen en niet-residentiële gebouwen

Bent u ondernemer met een praktijk, atelier, horecazaak of kantoorruimte en wil u die verkopen of verhuren? Hebt u een appartementsgebouw als investeringsvastgoed? Of bent u eigenaar van een appartement? Dan verandert er voor u dit jaar heel wat op vlak van het energieprestatiecertificaat (EPC). In dit artikel schets ik de belangrijkste ontwikkelingen en geef ik de nieuwe richtlijnen en verplichtingen aan u mee. 

Nieuwe ontwikkelingen in het EPC

Het energieprestatiecertificaat bestaat ondertussen bijna 12 jaar. In januari 2019 kreeg het document nog een grondige update. Sinds vorig jaar ziet het er visueel anders uit en bevat het ook nieuwe informatie. Het belangrijkste verschil is dat er niet alleen en energiescore wordt vermeld maar ook een energielabel op te vinden is. Dit label varieert van A+ (zeer goed) tot F (slecht). Op het nieuwe certificaat vindt u ook aanbevelingen om uw woning energiezuiniger te maken. Hier wordt ook een kostenindicatie aan toegevoegd.

Het nieuwe EPC, of EPC+, is een instrument van de Vlaamse regering ter ondersteuning van Renovatiepact. Hiermee wil Vlaanderen tegen 2050 alle woningen en appartementen even energiezuinig maken als een nieuwbouwwoning volgens de normen van 2017.

EPC voor kleine, niet residentiële gebouwen

Hebt u een horecazaak, een handelszaak, een kantoor, praktijk of atelier die u wenst te verkopen of verhuren? Dan moet u vanaf dit jaar over een geldig EPC beschikken. Op deze regel gelden enkele uitzonderingen. U vindt deze hier.

Als eigenaar bent u ook verplicht om een aantal zaken uit het EPC te vermelden in advertenties en bekendmakingen van verkoop of verhuur. Deze verplichting geldt ook voor makelaars, notarissen enzovoort.

Met dit nieuwe EPC wil de Vlaamse overheid zich richten op een gebouwengroep waar vandaag de dag nog veel energiewinst te halen is. Het nieuwe document verschilt van het gekende certificaat omdat er geen energiescore of prijsindicatie vermeld wordt.

Wat zijn kleine, niet residentiële gebouwen?

Als kleine, niet residentiële gebouwen beschouwen we:

  • Een “functioneel zelfstandig gebouw” met eigen afsluitbare toegang vanaf een erf, openbare weg of gedeelde circulatieruimte
  • Met een oppervlakte kleiner dan 500 m2 of wanneer het om een aaneengesloten geheel gaat dat als 1 geheel beschouwd kan worden en kleiner is dan 1000 m2 
  • Dat geen deel is van een groter niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum.

Het kan gaan om een gebouw om een deel van een gebouw. Denk hierbij aan een handelsruimte op het gelijkvloers van een appartementsgebouw. Per kleine niet-residentiële eenheid zal u een EPC moeten voorzien.

Een EPC voor gemeenschappelijke delen

Ook voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen bent u verplicht om vanaf 2022 een EPC te voorzien. In tegenstelling tot de twee andere certificaten staat deze verplichting los van een verkoop of verhuur. Voor bestaande gebouwen dient u dus vanaf 2022 verplicht een EPC te laten opmaken. U kan dit vanaf dit jaar reeds uitvoeren, zo is er een inlooptermijn van 2 jaar. Voor nieuwbouwresidenties gaat deze verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

De informatie uit het EPC van de gemeenschappelijke delen geldt als basis voor de EPC’s van de appartementen in het gebouw. Het EPC is 10 jaar geldig. U moet het actualiseren bij energetische renovaties.

Op het certificaat vindt u geen label zoals bij het gewone certificaat. Ook de prijsindicaties ontbreken op dit document. U vindt er wel uitgebreid informatie over de huidige energetische toestand van het gebouw en aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. 

Wat zijn nu juist gemeenschappelijke delen?

De gemeenschappelijke delen van een gebouw omvatten alle zaken in onverdeeldheid tussen alle mede-eigenaars, die ook door alle mede-eigenaars worden gebruikt. Dit omvat onder andere de grond (bebouwde en niet-bebouwde oppervlakten), de grondvesten, het betonnen geraamte en metselwerk, het dak, de riolering en putten enzovoort. Ook de volledige binnenafwerking van de gemeenschappelijke hallen, liftkoker, stook en meterlokalen behoren tot de gemeenschappelijke delen.

Van deze zaken zijn de mede-eigenaars van het gebouw eigenaar in onverdeeldheid in verhouding tot hun aandelen. 

Wilt u meer informatie over de juiste EPC's voor uw gebouw of appartement? Contacteer me dan via de link in onderstaande blauwe balk.