Partner aan het woord: Wim Vloeberghs

Wim Vloeberghs had er al jarenlange loopbaan als bedrijfsleider en -eigenaar opzitten toen hij 11 jaar geleden zijn eerste stappen zette in het vastgoed.

Sinds 2009 realiseerde hij in en rond Heist-op-den-Berg 14 verschillende projecten. De eerste jaren zocht hij de beste gronden in de streek en gaf hij recht van opstal aan derden voor de realisatie van nieuwbouwprojecten. Sinds een vijftal jaren neemt hij ook de hele ontwikkeling voor zijn rekening.
Hij doet het werk met evenveel passie en inzet als zijn vorige functies. Hoewel hij ook in deze sector op relatief korte tijd veel successen boekte, treedt hij zelden op de voorgrond.

“Het was nooit mijn bedoeling maar je zou misschien wel kunnen zeggen dat ik ondertussen een ervaren projectontwikkelaar ben geworden”, zegt hij met een bescheiden lach.

"Ik heb vooral geleerd dat belangrijk is je te laten omringen met goede partners."


                                                                                             Residentie Dora in Putte


Heb jij in die 11 jaar dat je actief bent in het vastgoedwezen veel verandering gezien?

“Jazeker. De voorkeuren van kopers zijn gewijzigd. We zien dat mensen bereid zijn om kleiner te gaan wonen als daar iets tegenover staat. Bereikbaarheid, duurzaamheid, groene ruimte en vooral afwerking worden belangrijker. Mensen kiezen voor kleinere woningen en appartementen maar zoeken wel naar een kwalitatieve afwerking met luxueuze materialen.” 


We wonen ook kleiner omdat we vaak moeten natuurlijk. Onze regio is dicht bebouwd, overheden zetten in op kernversterking en de toenemende energiereglementering jaagt de prijzen omhoog.

“Dat klopt. Er zijn verschillende evoluties die het moeilijker maken voor projectontwikkelaars om kwalitatieve nieuwbouw te realiseren, zeker in deze regio. De belangrijkste reden is de schaarste aan goede gronden. Grote gronden zijn heel zeldzaam. Naar goede, kleinere gronden waar je iets kwalitatief op kan bouwen dat voldoet aan de wensen van vandaag moet je vaak hard zoeken. Dan is de concurrentie natuurlijk zeer groot en de nood aan goede partners dus bijzonder hoog.”


En in die zoektocht naar partners kwam je ergens onderweg Charlotte tegen. Hoe zijn jullie wegen gekruist?

“Ik kende Charlotte al langer. Ze werkte bij een notaris waar ik ook klant was. Je leert elkaar dan wel kennen en zoals dat gaat praat je dan over het werk. Ik zag dat ze gepassioneerd was door dat vastgoed en die projectontwikkeling. Ik heb haar daar toch wat in gestimuleerd en ook raad gegeven. Ondertussen werken we al 3 jaar goed samen, realiseerden we 4 projecten in Beerzel en Putte en zijn we bezig aan de voorbereidingen van een vijfde.” 

                                                                                               Residentie Carry in Beerzel 


Jullie werken samen aan deze nieuwbouwprojecten. Waaruit bestaat de rol van Charlotte als vastgoedmentor in het dit hele proces?

Charlotte neemt veel verschillende taken op zich. Ik heb in het verleden ook met andere mensen samengewerkt maar waar zij zich vooral richtten op de verkoop, reikt de expertise en de interesse van Charlotte veel verder.”

“Het komt erop neer dat Charlotte prospecteert, onderhandelt en inkoopt. Daarnaast verzorgt zij ook het contact met cliënten, voert ze intakegesprekken en leidt ze de mensen rondt. Ze maakt de calculaties en regelt de contracten hier rond en ze zorgt ervoor dat de juiste informatie op tijd bij alle partijen aanwezig is. Ze is ook verantwoordelijk voor de commercialisering van de projecten en realiseert de verkoop. ”

“Daarnaast speelt ze ook een belangrijke rol als matchmaker. Met 11 jaar ervaring op de teller brengt ze een groot netwerk met zich mee. Daarin gaat ze altijd op zoek gaat naar de juiste partners voor elk project en slaagt er ook in om telkens een goede samenwerking tot stand te brengen." 


Het is voor jou dan een voordeel dat je voor die verschillende aspecten van zo’n grote onderneming telkens bij 1 persoon terecht kan?

“Het is voor elke partij interessant dat er iemand is die gespecialiseerd is verschillende aspecten van nieuwbouw ontwikkeling en de mensen juist kan informeren, een vlotte verkoop realiseert én die bovendien ook kennis heeft van de fiscale en notariële aspect bij zo’n project. Dat geeft vertrouwen en dat zorgt ervoor dat mensen op een andere manier in die aankoop stappen, met gratis advies voor de cliënt, geheel volgens zijn wensen en noden. Door het werk van Charlotte kan iemand een aankoop doen op een manier die niet alleen goed en geruststellend is voor die persoon zelf maar meteen ook de toekomst van de volgende generatie, van zonen of dochters veiligstelt."

                                                                                              Residentie De Heuvel in Putte


Voor een goede samenwerking is er natuurlijk meer nodig dan de juiste expertise. Je komt alleen tot goede resultaten als je ook iets anders in de strijd kan werpen. Persoonlijkheid en gevoel bijvoorbeeld. Zeker in een sector die bekend staat als heel concurrentieel en waar het vertrouwen van de consument van laag is.

“Dat is zeker zo. Charlotte combineert expertise met veel ambitie maar houdt daarbij altijd het gevoel in handen en hecht belang aan het contact met het werkveld en de mensen. Voor een project waar we vandaag samen aan werken is zij meermaals persoonlijk op bezoek geweest bij oudere eigenaars van bestaande panden. Hoewel die mensen bij aanvang veel vragen hadden, waren zij toch snel gerustgesteld. Dat is omdat Charlotte weet dat ze op langere termijn alleen maar dingen kan realiseren wanneer ze de gevoeligheden en belangen van alle partijen respecteert.

“Ik heb geleerd dat ze altijd de klant centraal stelt, wie dat ook mag zijn. Want, hoewel we hier alleen over onze samenwerking spreken, wat Charlotte voor mij doet, doet ze met evenveel passie voor haar andere klanten.


Wilt u meer informatie over nieuwbouwprojecten en projectontwikkeling? Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact met me op via de link in de blauwe balk onderaan.