Prijsstijgingen in de bouwsector en op de vastgoedmarkt: wat betekent het voor u?

Dat de vastgoedprijzen sinds 2020 sterk gestegen zijn, is geen geheim. De coronapandemie deed de bestaande opwaartse druk op de prijzen nog verder toenemen. Ondertussen gingen ook de prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen aan een razendsnel tempo de hoogte in. Maar waar komen die prijsstijgingen vandaan? En welke gevolgen hebben ze voor uw bouwproject? 

Energiezuiniger wonen = duurder bouwen en kopen


“De impact van de energieperformantie op de stijging van woningen en appartementen is groter dan die van de bebouwbare oppervlakte en tuingrootte.” 


BEN-woningen zijn sinds 2021 verplicht in heel Europa. Dat wil zeggen dat elke nieuwbouwwoning vandaag een E-peil moet hebben van minder of gelijk aan 30. Het belang van de energieperformantie van een huis of appartement zal de komende jaren nog groter worden.

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de kostprijs van uw bouwproject. In 2020 was BEN-bouwen gemiddeld reeds 10 tot 15 procent duurder. Energieperformantie is ook bepalend voor de verkoopprijs van onroerend goed. Uit een analyse van de Nationale Bank blijkt dat een huis met een energie- of EPC-score van 150 kilowattuur per vierkante meter (kWh/m2) in de periode 2020-2021 ongeveer 12 procent duurder was dan een soortgelijk huis met een EPC-score van 350 kWh/m2. De impact van de energieperformantie op de prijsstijging van woningen en appartementen is groter dan die van de bebouwbare oppervlakte en tuingrootte. 


Covid-19 en de vastgoedmarkt


“Wie vorig jaar een huis kocht, betaalde daar gemiddeld 8 procent meer voor dan het jaar voordien. Experts voorspellen dat die trend zich de komende jaren zal voortzetten.”


De coronapandemie zorgde voor een ongewone drukte op de vastgoedmarkt. Dit leidde tot een fikse stijging van de vastgoedprijzen. Vandaag ligt de kostprijs van een huis en een appartement een flink stuk hoger dan twee jaar geleden. Wie vorig jaar een huis kocht, betaalde daar gemiddeld 8 procent meer voor dan het jaar voordien.

Experts voorspellen dat die trend zich de komende jaren zal voortzetten. Zij zien de stijging wel vertragen tot ongeveer 5 procent dit jaar en tussen de 1,5 en 2 procent volgend jaar. Of deze prijsstijgingen op de vastgoedmarkt realiteit zullen worden is op dit moment nog onduidelijk.


Prijsstijgingen in de bouwsector


“De afgelopen maanden stegen de prijzen van bouwmaterialen gemiddeld met ongeveer 25 procent. Voor uw bouwproject betekent dat een meerkost van ongeveer 8 procent.”


Naast de verkoopprijzen stegen ook de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen. De renovatiehonger van telewerkers leidde vorig jaar tot een stijging van 13 procent in het aantal bouwvergunningen. De vraag naar bouwmaterialen schoot daarmee ook de hoogte in. Het stilvallen van de internationale productie, de trage heropstart en logistieke problemen deden de toeleveringen echter stokken. Daardoor zien we nu ongewone prijsstijgingen in de bouwsector.
Ook de oorlog in Oekraïne zorgt voor onverwachte en forse prijsstijgingen. Vooral de prijzen van isolatiemateriaal, hout, aluminium en staal liggen hoog op dit moment. Zo namen de prijzen van stalen netten en betonstaal tussen september 2021 en maart 2022 met maar liefst 80 tot 90 procent toe.
Ten slotte laten ook de exploderende energieprijzen zich voelen bij producenten van bouwmaterialen zoals glas, cement, bakstenen, dakpannen of tegels.
Dit alles zorgt ervoor dat aannemers en handelaars dagelijks geconfronteerd worden met tariefverhogingen, instabiele prijzen en langere levertijden. De situatie plaatst hen voor grote uitdagingen. Vanzelfsprekend rekenen zij een deel van deze verhoogde kosten door aan hun klanten.

De afgelopen maanden stegen de prijzen van bouwmaterialen gemiddeld met ongeveer 25 procent. Voor uw bouwproject betekent dat een meerkost van ongeveer 8 procent. In sommige gevallen steeg de prijs van nieuwbouwwoningen of appartementen het laatste half jaar zelfs met 15 procent.  


Mag uw aannemer of promotor de prijsstijgingen in de bouwsector doorrekenen?


“Een aannemer of promotor kan de meerkost alleen aan u doorrekenen door in het contract een prijsherzieningsclausule op te nemen.”


Toch kan een aannemer of promotor die kost niet zomaar aan u doorrekenen. Dat kunnen ze alleen door in het contract een prijsherzieningsclausule op te nemen. Vandaag heeft ongeveer de helft van de aannemers zo’n clausule in zijn contract. Ook promotoren maken er gebruik van. Particulieren die een woning op plan kopen, zijn immers beschermd door de wet-Breyne. Die legt promotoren een aantal verplichtingen op, zoals het vermelden van een mogelijkheid tot prijsherziening.
Alleen met deze clausule kunnen zij in overleg gaan met de klant om een prijsstijging door te rekenen die zij zelf niet kunnen opvangen. Meestal wordt er gewerkt met een maximaal stijgingspercentage tot 5 procent.

Bovendien zijn de kosten die doorgerekend mogen worden aan beperkingen onderhevig. Zo mogen alleen prijsschommelingen voor de gebruikte materialen, grondstoffen en producten doorgerekend worden, net als schommelingen in de lonen en sociale lasten. De bouwgrond mag nooit verrekend worden. Overigens mag maximaal 80 procent van de prijs van de bouw gewijzigd worden, 20 procent staat altijd vast. 


Wat betekent dit voor uw project?


“U doet er goed aan om te anticiperen op prijsstijgingen en tijdig duidelijke afspraken vast te leggen. Voor verbouwingen lanceert de overheid naast de bestaande premies ook nieuwe impulsen.”


De impact van dit alles op uw project is sterk afhankelijk van de voortgang ervan en de gemaakte afspraken. Voor een lopend project is dit anders dan voor een project in voorbereiding. Bent u al aan het bouwen, dan is de kans reëel dat u naast prijsstijgingen ook te maken zal krijgen met langere levertijden en uitgestelde deadlines. Tegelijk zien we dat bepaalde ontwikkelaars de start van nieuwe projecten uitstellen tot de situatie stabiliseert.
U doet er in elk geval goed aan om te anticiperen op prijsstijgingen en tijdig met uw aannemer of promotor duidelijke afspraken vast te leggen en te bekijken hoe u kosten kan drukken. Ook met uw bank kunt u samenzitten om uw mogelijkheden te bekijken en in te calculeren in uw hypothecair krediet. Een bank baseert zich echter enkel op wat ze kent. Zorg dus voor voldoende eigen middelen om mogelijke herzieningen op te vangen.

Vergeet niet dat, naast nieuwbouw, ook de prijzen van bestaand vastgoed blijven stijgen. Koopt u een oudere woning, zal u die energiezuinig moeten renoveren. Daarvoor zijn er naast de bestaande premies (EPC-labelpremie, premies voor zonnepanelen en -boilers, lagere aankoopbelasting en onroerende voorheffing, enzovoort) ook nieuwe financiële impulsen voor verbouwers. Zo breidt de Vlaamse Overheid de renovatie- en energielening uit en komt er een hogere premie voor warmtepompen. 

Welke keuze u ook maakt, zorg er dus voor dat u goed geïnformeerd bent. Hebt u vragen over de aankoop van een woning of een bouwproject. Laat het ons weten via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.