Professioneel portfoliobeheer: uw garantie op het beste rendement

Nu de opbrengst van uw spaarrekening de stijgende inflatie al lang niet meer compenseert en de beurzen na een periode van sterke groei opnieuw schommelende resultaten voorleggen, bewijst vastgoed nogmaals zijn waarde als investering. Maar ook het rendement van uw vastgoedportefeuille kan veranderen. U doet er dus goed aan om een specialist onder de arm te nemen die uw portfolio beheert en uw investering optimaal kan laten renderen. Ook voor deze service kunt u bij Reypens Real Estate Mentor terecht. 


Portfoliobeheer en -advies voor een optimaal rendement

Investeren in onroerend goed is altijd verstandig. Vastgoed biedt een stabiel alternatief op de volatiele beurs. De afgelopen jaren noteerden de vastgoedprijzen bovendien een sterke stijging. Hoewel deze stijging in de nabije toekomst mogelijk minder exponentieel zal zijn, voorzien we in het algemeen geen grote veranderingen in deze positieve tendens.

Maar een investering in vastgoed vraagt ook behoorlijk wat tijd en kennis. Het is niet eenvoudig om te weten waar u het maximale rendement kan halen, wanneer u best investeert, wanneer het geschikte moment zich aandient om te verkopen, hoe u uw patrimonium en vermogen kunt ontwikkelen enzovoort.

Als real estate mentor bieden wij u een uitgekiend portfoliobeheer. Hier adviseren wij u bij het maken van de juiste keuzes. We maken een planning en een analyse en bepalen samen met u een strategie. Nadien voeren we deze ook uit. We nemen hier ook de administratieve afwikkeling op ons, zodat u zich zonder zorgen op andere zaken kunt richten.


Service voor verschillende investeerders

We leveren ons portfoliobeheer- en advies grosso modo aan drie verschillende profielen van investeerders.

Ten eerste begeleiden we u als u een vastgoedportefeuille wil aanleggen. Dat kan gaan over 1 appartement maar ook over verschillende soorten eigendommen. Naast residentieel vastgoed, behoren ook commercieel en industrieel vastgoed en andere types onroerend goed immers tot de mogelijkheden.

Daarnaast zijn wij ook uw partner indien u niet rechtstreeks in onroerend goed wil beleggen maar wel in projectgronden. Die kan u dan in recht van opstal aan aannemers of ontwikkelaars geven voor de realisatie van nieuwbouwprojecten. 

Tenslotte adviseren we u ook wanneer u niet wenst te investeren in vastgoed maar wel een lening wil verstrekken aan aannemers, bijvoorbeeld. Wij zorgen ervoor dat u daar gedurende een afgesproken termijn een rente op ontvangt.

Voor al deze types van investeerders zoeken wij in ons netwerk en op de markt naar opportuniteiten die perfect aansluiten bij hun behoeften en wensen. 


Portfoliobeheer begint met onderzoek en planning

Een belangrijk deel van dit portfoliobeheer bestaat uit het maken van een uitgekiende planning. De basis daarvan leggen we in een grondig onderzoek. Daarbij bekijken we samen met u hoeveel u wil en kan investeren, wat u wenst aan te kopen, waar en wanneer u dat best doet, enzovoort. Indien u een financiering aangaat voor uw investering, berekenen we voor u hoeveel hefboom u daar maximaal mee kan creëren. Uiteraard onderzoeken we hoe u uw rendement kan optimaliseren.


Evaluatie voor een optimaal rendement

Dat betekent dat we ook uw bestaande portefeuille met regelmaat evalueren. We onderzoeken of het bijvoorbeeld nodig is om deze te vernieuwen. Dat kunnen we doen door verouderde panden opnieuw op de markt te brengen en de opbrengsten te herinvesteren in nieuwbouw.

Geheel naargelang uw wensen kunnen we uw portefeuille herschikken zodat die perfect aansluit bij uw veranderende behoeften. Zo kan u van verschillende panden verspreid over evenveel locaties overstappen naar nieuwe investeringen geclusterd in één gebouw, of omgekeerd.

Wat u ook nodig heeft, wij bouwen samen met u aan een portefeuille die perfect bij u past. We kijken daarbij zowel naar directe opbrengsten als naar rendement op lange termijn. Dat doen we dan ook op uw tempo. Stap voor stap, of meteen met een grote investering; wij staan van begin tot eind aan uw zijde. 


Slim investeren vandaag

We sluiten dit artikel af met de vraag waarop iedereen natuurlijk een antwoord wil: “Waar investeer ik vandaag het best in?” Er bestaat jammer genoeg geen eenduidig antwoord op deze vraag. Dit is immers sterk afhankelijk van uw profiel, uw wensen en uw beschikbaar budget.

Algemeen genomen kunnen we wél zeggen dat de populariteit van éénkamerappartementen dalende is en dat appartementen met twee kamers aan een opmars bezig zijn. We voorzien dat deze dynamiek nog lang zal voortduren. Dat geldt eveneens voor appartementen met een terras. De ervaring van corona leerde ons immers dat buitenruimte belangrijk is voor ons comfort en onze levenskwaliteit. De extra oppervlakte van een tweede kamer vullen we vaak in als thuiskantoor nu we meer telewerken. 


Hebt u vragen over vastgoedinvesteringen en portfoliobeheer? Neem dan contact op via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.