Investeren in een groeiende huurmarkt

Nieuwbouwappartementen zijn populairder dan ooit. Van het platteland tot de stad; overal waar u komt, verschijnen nieuwbouwprojecten en worden bestaande panden vervangen door appartementsgebouwen van verschillende omvang en in alle mogelijke stijlen. Veel mensen stellen zich dan ook de vraag of er ondertussen geen overaanbod aan appartementen is. En is een investering in een huurappartement ook vandaag nog een verstandige beslissing?

Residentiƫle vastgoedmarkt evolueert naar huurmarkt

In tegenstelling tot onze buurlanden en vele andere Europese landen is het percentage huiseigenaars in Belgiƫ altijd hoog geweest. In 2014 was 72% van de Belgen eigenaar van zijn woning. In 1995 was dit nog 65%. Deze stijgende trend begon al rond 1950, toen slechts 40% van de Belgen huiseigenaar was.

De afgelopen jaren konden we voor het eerst sinds meer dan 75 jaar opnieuw een daling van dit percentage vaststellen. Tegelijk steeg het aantal huurders. In 2018 werden tussen de 80.000 en 100.000 nieuwe huurcontracten getekend. In 2019 steeg het percentage huurders van 31% naar 32%. Vandaag is dit nog een bescheiden groei. Specialisten voorspellen echter dat deze stijging zich de komende jaren zal doorzetten tot 35%. De vraag op de huurmarkt blijft immers groot en neemt, zeker bij appartementen voortdurend toe. Daarmee blijft ook het potentieel voor investeerders groeien.

Redenen voor een groeiende huurmarkt

Er zijn verschillende redenen voor deze ontwikkelingen.
In de eerste plaats is deze trendbreuk het resultaat van veranderingen in het beleid inzake wonen en fiscaliteit. Sinds de tweede wereldoorlog voerde de Belgische overheid een beleid dat gericht was op het stimuleren van huiseigenaarschap. Onder andere goedkope leningen en fiscale voordelen kaderden in dit beleid. Door de afschaffing van de woonbonus viel recent een grote stimulans weg voor de aankoop van een woning.
Ten tweede schoten de prijzen van appartementen en huizen de laatste jaren snel de hoogte in. In september 2019 betaalde u bijna 4% meer voor een appartement dan in 2018. In 2020 lag de gemiddelde prijs van een appartement bijna 7% hoger dan in 2019. Een gemiddeld appartement kost vandaag ongeveer 244.112 euro. Dat is 16.000 euro meer dan een jaar geleden. Daarbij komt ook het strengere kredietbeleid van banken. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de koopmarkt voor een steeds grotere groep mensen almaar moeilijker toegankelijk wordt. Vooral twintigers en dertigers wachten langer met de aankoop van een eerste woning.

Als laatste stellen we ook vast dat de woonvoorkeuren van deze groep jonge mensen wijzigt. Het toenemende succes van co-housing projecten en andere deelformules toont aan de deze generaties op een andere manier kijken naar huisbezit. Jongeren wachten langer om zich definitief te settelen. Een eigen woning is voor velen niet langer prioritair.

Succesvol investeren in huurappartementen

De groeiende huurmarkt maakt dat een investering in huurappartementen nog altijd een verstandige beslissing is. Ook de huurprijzen van appartementen stijgen immers. Tussen 2019 en 2020 steeg de gemiddelde huurprijs van appartementen zonder terras met 3.5%. De huurprijs van appartementen met terras nam in dezelfde periode met maar liefst 7.2% toe.
Naast de aanwezigheid van een buitenruimte of terras zijn ook andere factoren bepalend voor het succes van uw investering.

Zoals steeds speelt locatie een doorslaggevende rol. Uw investering zal gemiddeld beter renderen in een stedelijke omgeving dan in een dorpskern. Ook mobiliteit en leefbaarheid zijn belangrijk. De nabijheid van invalswegen, snelwegen of openbaar vervoer is een grote troef. Door de band genomen zijn kleinere appartementen, met 1 of 2 slaapkamers een betere investering dan grote units.

Kies voor nieuwe BEN appartementen

Er is een groot verschil bestaande appartementen en nieuwbouw. Als investeerder kiest u beter voor een nieuw exemplaar. Huurders verkiezen een appartement met een nieuwe keuken en badkamer. Bij nieuwbouw is er dus een veel grotere verhuurkans. Bovendien blijft u de eerste jaren meestal gespaard van herstellings- en onderhoudskosten.
Nog belangrijker is het gegeven dat nieuwbouwappartementen aan de strengste isolatie-eisen moeten voldoen. Veel nieuwbouwprojecten bestaan uit zogenaamde bijna energieneutrale (BEN) appartementen. In dergelijke appartementen ligt het energieverbruik vele malen lager dan in oudere woningen. Dit is belangrijk voor zowel huurder als verhuurder.

Als eigenaar van een kwalitatief BEN appartement kan u niet alleen een mooi rendement behalen met uw investering. U kan daarnaast ook genieten van premies zoals de federale woonbonus, verlaging of geen onroerende voorheffing gedurende 5 jaar en soms op de valreep nog de e-peilpremie. Bovendien behouden deze appartementen hun waarde bij een mogelijke, toekomstige herverkoop. 


Hebt u vragen over vastgoedinvesteringen? Wilt u uw eerste stappen zetten als investeerder? Neem dan meteen contact op via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.