Tijdelijke uitbreiding 6% btw voor afbraak en heropbouw

Met grote verbouwingsprojecten gaan steeds grote kosten gepaard. Dat is zeker zo wanneer u een bestaand pand afbreekt en opnieuw opbouwt.

Voor gewone renovaties geniet u al geruime tijd van een gunstig btw tarief van 6%. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wél aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw woning moet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Uw woning mag uitsluitend als privéwoning dienen. Alleen een bijkomstig gedeelte mag u gebruiken om uw beroep uit te oefenen.
 • De werken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker gefactureerd.
 • De levering en de plaatsing van de materialen moeten door dezelfde aannemer gebeuren.

Financiële stimulans voor afbraak en heropbouw

Omdat de bebouwbare oppervlakte in ons land aan een sneltempo afneemt en de ruimtelijke en ecologische impact van nieuwbouwprojecten steeds groter wordt, gingen al langer stemmen op om dit gunstige fiscale ook toe te passen op de afbraak en heropbouw van woningen. Dit zou immers een bijzondere financiële stimulans geven aan de sector en aan particulieren om dergelijke projecten te ondernemen. Dergelijke maatregelen zouden er tevens voor zorgen dat een deel van het woonpatrimonium aan een verhoogd tempo kan vernieuwen.

Bovendien heeft de coronacrisis het afgelopen jaar een grote impact gehad op de bouwsector en op de financiële mogelijkheden van vele Belgen. Om gezinnen de kans te geven de woning van hun dromen te realiseren, en om zo de economie en de sector nieuw leven in te blazen, is het essentieel dat overheid hen helpt om tegen lagere kosten woningen aan te kopen en te bouwen.

Sloop en heropbouw aan 6%

Dit heeft ertoe geleid dat de Belgische overheid het btw-tarief voor afbraak en wederopbouw verlaagt van 21% naar 6%. Deze verlaging was reeds van kracht in de 32 centrumsteden en wordt dus uitgebreid naar het ganse land. Deze uitbreiding is echter tijdelijk. De nieuwe maatregel ging van start op 1 januari 2021 en blijft van kracht tot 31 december 2022. Overigens gelden gedurende die periode in de centrumsteden zowel de oude als de nieuwe regelingen, afhankelijk van de aanvrager. 

Voorwaarden voor het verlaagde btw-tarief

Het nieuwe en gunstige btw-regime geldt voor particulieren en bouwpromotoren die investeren in de aankoop van bestaande panden met als doel er nieuwe woningen op te realiseren.

Aan de regeling worden echter strikte voorwaarden verbonden. We lijsten ze voor u op:

1. Enige eigen gezinswoning

 • Het verlaagde btw-tarief geldt alleen voor de enige en eigen gezinswoning. U moet er dus zelf gaan wonen en dit gedurende minstens 5 jaar.
 • U kan slechts een deel van de woning waarvoor u dit gunstig btw-tarief inroept voor beroepsdoeleinden gebruiken.
 • Tweede verblijven en huurwoningen komen niet in aanmerking.
 • U mag ook geen eigenaar zijn van een andere woning. Men houdt hierbij geen rekening met woningen waarvan u door een erfenis mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker bent.
 • De functie van het gebouw voor sloop heeft geen belang. Het afgebroken en nieuwe pand moeten niet op exact dezelfde plaats maar wél op hetzelfde kadastraal perceel staan.

2. Bewoonbare oppervlakte

 • De toegelaten bewoonbare oppervlakte van uw heropgebouwde woning wordt ingeperkt tot maximaal 200 vierkante meter. 
 • De ruimtes die gebruikt worden voor uw jobuitoefening worden gelijkgesteld met deze bewoonbare oppervlakte. 

3. Verkoop op plan

 • De nieuwe regeling zal er ook zijn voor een verkoop op plan. Let wel: niet alleen de koper maar ook de bouwpromotor moet aan de voorwaarden voldoen. Deze laatste kan alleen het verlaagd tarief toepassen als hij zowel afbraak als wederopbouw deed.

4. Sociale woningen

 • De nieuwe regeling geldt ook voor woningen die gedurende een periode van 15 jaar verhuurd worden aan of via een sociaal verhuurkantoor.

5. Lopende projecten

 • De uitbreiding van de btw-verlaging is beperkt in tijd tot 31 december 2022. De lange doorlooptijd van uw vergunningsaanvragen maken dit een erg krappe periode.
 • Voor een project dat u begon vóór 1 januari 2021, krijgt u tot 31 maart 2021 de tijd om het nodige te doen om het verlaagde btw-tarief te kunnen genieten.
 • Als u na 1 juli 2022 een vergunning aanvraagt, geldt de nieuwe regeling tot eind december van datzelfde jaar voor maximaal 25 procent van het totaalbedrag van de vergunde werken. 


Hebt u vragen over deze nieuwe fiscale regeling? Of wil u graag snel aan uw bouwproject beginnen? Neem dan meteen contact op via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.