Van makelaar tot vastgoedmentor: in 5 stappen naar een vastgoedservice op maat

"In een tijd van vastgoedketens is de vastgoedmentor de couturier die de maten van zijn cliënt tot op de millimeter juist noteert om vervolgens een uniek pak te maken dat als gegoten zit."


In een groeiende regio zoals de onze blijft de vraag naar woningen en kantoren bijzonder hoog. In 2018 nam het aantal bouwaanvragen in Vlaanderen toe met maar liefst 32%. Tegelijk blijven de vastgoedprijzen stijgen. In het eerste semester van 2019 noteerde het Belgische statistiekbureau een gemiddelde stijging van 2,6% voor gesloten en halfopen bebouwing, 5% voor open bebouwing en 3,3% voor appartementen. We bouwen, verbouwen, kopen en investeren steeds meer en dus doen we vaker beroep op de diensten van een lokale vastgoedmakelaar.

De rol van deze vastgoedmakelaar wijzigt sterk onder druk van een veranderende markt. Mijn ervaring leerde me dat de gangbare werkwijze zelden een oplossing biedt voor complexe vragen van kopers, verkopers, ontwikkelaars en investeerders. Cliënten zijn niet langer tevreden met een verkoper, ook al is die integer, maar gaan op zoek naar een expert die zorgvuldig adviseert en mee schrijft aan hun vastgoedverhaal. Dit is zeker zo wanneer het gaat over uitgebreide dossiers in het hogere marktsegment waar een grote vraag is naar maatwerk in vastgoed

Om aan deze vraag tegemoet te komen, ontwikkelde ik een innovatief en compleet dienstenpakket onder de naam mentor services. Deze diensten zijn gebaseerd op onafhankelijke consultancy op maat en doorgedreven persoonlijke begeleiding voor en achter de schermen.
Als real estate mentor doorloop ik met mijn cliënt het hele vastgoedtraject. Ik optimaliseer daarbij elk aspect in dit traject met oog op de specifieke noden van de cliënt. Ik ontwerp de juiste aankoop- en verkoopstructuren, neem ook het juridische luik voor mijn rekening, ik kom ter plekke op de werf, volg die ook op en doe nog veel meer.

Deze aanpak vraagt natuurlijk veel tijd en expertise. Maar ik zie telkens opnieuw dat het vooral openingen creëert in moeilijke dossiers. Als antwoord op de groeiende vraag naar gepersonaliseerde diensten in een hoger marktsegment stel ik daarom een beweging voor van makelaar tot mentor in 5 stappen. Deze beweging begint bij een grondig en gepersonaliseerd advies, legt de nadruk op duurzame partnerschappen, maatwerk en netwerking en is steeds onafhankelijk. 

Gepersonaliseerd advies

In het begin van dit jaar kreeg ik 2 jonge, ambitieuze en zelfstandige metselaars over de vloer. Ze werkten aan de constructie van enkele appartementen die ze nadien op de markt zouden brengen. Op het moment dat ze bij mij aanklopten zaten ze echter met de handen in hun haar.

"Als mentor deel je kennis en expertise die je cliënt kan inzetten om zijn persoonlijke vastgoedtraject te optimaliseren en het best mogelijke resultaat te boeken."

De makelaar die zij hadden aangesproken had zich wel geëngageerd voor de verkoop maar adviseerde hen niet in het voortraject. Omdat zij zelf de handen vol hadden met hun werf, hadden zij niet de juiste stappen gezet en niet de juiste documenten aan de juiste personen voorgelegd. Hierdoor had het project aanzienlijke vertraging opgelopen.

Ik heb met hen het hele traject gereconstrueerd, gekeken waar er fouten gebeurd waren en waar zij precies advies nodig hadden. Nadien heb ik heel het proces inhoudelijk vormgegeven, voorbereid en begeleid. Ik legde contact met stedenbouw, architecten en notaris in verband met prekadastratie, basisakte enzovoort. Ik zette een traject op voor alle documenten zodat zij zich konden richten op wat belangrijk was voor hen, hun werf op een vlotte en kwalitatieve manier afwerken. Op die manier konden zij op mijn instructie naar alle bevoegde instanties zonder zich te bekommeren over alle administratieve en juridische verplichtingen.

Als mentor deel je kennis en expertise die je cliënt kan inzetten om zijn persoonlijke vastgoedtraject te optimaliseren en het best mogelijke resultaat te boeken. In dit specifieke geval kon ik met mijn advies jammer genoeg alleen een moeilijke situatie herstellen.

Het is daarom uitermate belangrijk dat cliënten zo vroeg mogelijk in hun traject geadviseerd worden. In tijden van digitale transformatie gebeurt dit online, lang voor een cliënt je kantoor binnenwandelt. Als vastgoedmentor kan je je digitale kanalen je dus niet louter benaderen als uitstalramen. Het zijn ook je platformen voor laagdrempelige kennisdeling en een eerste advies. De klemtoon ligt dan niet langer op verkoop maar op het creëren van een meerwaarde voor je cliënteel door hen online te adviseren

Duurzame partnerschappen

Terwijl het aantal vastgoedketens stijgt, daalt de persoonlijke betrokkenheid bij elk individueel dossier. In een sector waar snelle transacties de norm zijn, is er een beweging nodig richting langetermijnvisies waarin duurzame relaties primeren.

"Door verder te kijken dan de evidente, snelle winsten creëerde ik aanzienlijk meer mogelijkheden en een grotere return on investment voor mijn cliënt en legde ik de basis voor een duurzaam partnerschap."

Dit maakt het mogelijk om op lange termijn partnerschappen aan te gaan, doelstellingen te realiseren en toekomst- en visiegericht te werken. Alleen op die manier kan je als vastgoedmentor de waan van de dag overstijgen en kwaliteit en rendabiliteit creëren voor alle partijen op lange termijn.
Dit betekent soms dat je snelle deals moet laten passeren voor iets wat verder in de toekomst ligt en dus, toegegeven, meer onzekerheid met zich meebrengt. Misschien zit er op langere termijn meer in voor je cliënt, als je vandaag géén deal ondertekent. Ik illustreer dit even met een voorbeeld.

Enkele maanden geleden kreeg ik een nieuwe cliënt over de vloer. Hij had net een rijwoning gekocht en dacht eraan om die te renoveren en nadien te verkopen. Hij zocht iemand die het gehele proces kon opvolgen. Toen hij me vertelde waar het pand zich bevond, antwoordde ik dat ik pas zou instemmen indien ik enkele dagen de tijd kreeg om te onderzoeken of zijn idee wel het best mogelijke project was voor hem.

Ik zette niet in op een snelle deal maar exploreerde andere mogelijkheden. Ik vroeg hem om wat geduld, keek verder in de toekomst en onderzocht of daar opportuniteiten lagen. En die kansen waren er.
Na onderzoek bleek immers dat vele van de aanpalende woningen leegstonden en dat de resterende, oudere bewoners in de huizenrij geïnteresseerd waren om hun pand, dat aan renovatie toe was, te verkopen. In plaats van 1 woning, gingen we over tot bouw van een twintigtal moderne luxe appartementen.

Door verder te kijken dan de evidente, snelle winsten creëerde ik aanzienlijk meer mogelijkheden en een grotere return on investment voor mijn cliënt. Zo kon ik ook de basis leggen voor een duurzaam partnerschap.

Oplossingen op maat

Duurzame relaties zijn noodzakelijk om gepersonaliseerde oplossingen te ontwerpen voor elke klant. In een tijd van vastgoedketens is de vastgoedmentor de couturier die de maten van zijn cliënteel tot op de millimeter juist noteert om vervolgens een uniek pak te maken dat als gegoten zit.

De perfecte oplossing voor de specifieke behoeften van elke individuele klant, dat is wat ik nastreef. Dit betekent dat ik geen one size fits all diensten aanbiedt maar creatief, flexibel en oplossingsgericht te werk ga om voor elke klant maatwerk te kunnen bieden.

In de bovenstaande case betekende dit bijvoorbeeld dat ik contact zocht met de bewoners in de betreffende huizenrij. Dat ik uren spendeerde met hen om hun zorgen en behoeften te leren kennen en deze af te stemmen op de ambities van mijn cliënt. Dat ik de bewoners en mijn cliënt op verschillende momenten bij elkaar bracht. En dat ik voor elk van hen een andere oplossing ontwikkelde die aansloot bij hun specifieke behoeften. De liters koffie en thee en de vele stukken taart nam ik er graag bij.

De juiste connecties

Om mijn cliënten een kwalitatieve dienstverlening te bieden wil ik voor hen een vertrouwenspersoon, expert en een ontwerper van unieke oplossingen zijn. Mijn ervaring leerde me dat die alleen mogelijk is in samenwerking met anderen. Daarom bouw ik een uitgebreid netwerk uit en spreek ik dit aan om rendabele samenwerkingen te realiseren en faciliteren voor mijn cliënten. 

Als vastgoedmentor werk je nooit alleen. Je bent connector, de stuwende kracht van een professioneel netwerk. Je werkt gepersonaliseerde oplossingen uit door proactief op zoek te gaan naar geschikte opportuniteiten voor je cliënten in je netwerk. En je activeert dit netwerk om de best mogelijke partnerschappen te smeden.

Elk vastgoedproject komt tot stand in een samenwerking tussen verschillende partners. Van grondeigenaar tot promotor. Van aannemer tot investeerder en iedereen daartussen: pleisteraars, loodgieters, elektriciens enzovoort. Een mentor brengt de juiste mensen bij elkaar en schept de ideale omstandigheden voor partnerschappen en projecten. 

Een onafhankelijke service

Om de stap te kunnen zetten van makelaar naar mentor is een onafhankelijke werkwijze essentieel. Concreet betekent dit dat ik gedurende het hele traject ten dienste sta van de cliënt en daarbij de specifieke rollen kan opnemen die de cliënt van mij vraagt. In deze context kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een cliënt beroep doet op mijn diensten voor de opvolging van een project maar voor de verkoop rekent op iemand anders.

Door niet gebonden te zijn aan de procedures en de doelstellingen van een groot kantoor, kan ik altijd cliëntgericht werken en maatwerk bieden. Een gepersonaliseerde advisering en dienstverlening en de juiste connecties en partnerschappen realiseer je alleen door de behoeften en ambities van je klanten steeds centraal te stellen. En dit vereist een onafhankelijke vastgoedpraktijk.


Wil u meer informatie over mijn mentor services? Of wil u meteen beroep doen mijn diensten? Stuur me dan mailtje via de link in de onderstaande blauwe balk.