Van prospectie tot verkoop: projectontwikkeling in 5 stappen


Reypens Real Estate Mentor heeft een passie voor nieuwbouwprojecten. Hebt u vragen voor projectontwikkeling? Wilt u weten wat u kan realiseren met uw onroerend goed? In dit artikel leg ik u stap voor stap uit hoe we van een idee tot een mooi nieuwbouwproject komen.

Als Real Estate Mentor geef ik u de gepaste begeleiding en advies. Ik breng de juiste mensen bij elkaar zodat er tussen eigenaar, ontwikkelaar, bouwheer en andere betrokken partijen een optimale samenwerking ontstaat. Mijn netwerk van investeerders, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, juristen, notarissen en banken is hierbij van onschatbare waarde. Uw idee komt via mij terecht bij experten en zakenrelaties met vele jaren ervaring.

Terwijl ik achter de schermen werk om uw vastgoeddroom te realiseren, hoeft u alleen te beslissen welk voorstel het best bij uw wensen aansluit. In heel dit proces staat de kwaliteit van de samenwerking en de bouw centraal. Reypens Real Estate Mentor is daarom een keurmerk voor uw vastgoed. 


Stap 1: prospectie

Een nieuw project begint met de zoektocht naar een interessante locatie. Zo’n locatie of grond is goed gelegen en biedt de mogelijkheid om er een rendabel project op te realiseren. Een goed gelegen locatie bevindt zich in de nabijheid van kleinhandel, supermarkten, scholen, openbaar vervoer en dergelijke. Voor appartementen zal dit steeds in de kern zijn. Een verkaveling voor woningen mag al wat verder van die kern weg liggen.


Er is ook een zekere omvang nodig om een rendabel project te realiseren én de grond moet een logische vorm hebben. Daarom streef ik ernaar om bij oude rijwoningen altijd schakels te maken. Zo kan ik een recht stuk bekomen, wat natuurlijk veel interessanter is voor een nieuwbouwproject.

Ik begeleid mijn cliënten in de zoektocht naar een perfecte locatie. Ik hou daarvoor rekening met alle nodige parameters. Wanneer ik een locatie gevonden heb, verzorg ik de contacten met de eigenaars. Ik handel volgens de afspraken met de cliënt en ik rapporteer voortdurend om een volledige transparantie van het proces te garanderen. 

Stap 2: onderhandelen

Zodra ik voor u een goede locatie gevonden heb, informeer ik mezelf bij de bevoegde instanties van de gemeente over de dichtheid van het perceel, de bouwlijnen, de parkeernormen, wateropvang, groenaanplanting enzovoort. Wanneer we de nodige informatie hebben én als deze informatie gunstig is, maak ik een prijs- en haalbaarheidsstudie op. Dit is de basis van waarop ik de onderhandeling met de eigenaars begin.

De wijze waarop ik dit onderhandelingsproces aanpak is voor elk project anders. Wanneer het gaat over een project op een locatie waar verschillende afbraakpanden naast elkaar staan, begin ik bij de eerste eigenaar en schuif ik gradueel op om die manier schaalvergroting mogelijk te maken.

Aangezien elke eigenaar andere noden en wensen heeft is dit geen sinecure. Ik streef er telkens naar om de verschillende puzzelstukken zo bij elkaar te passen dat elke partij er beter van wordt en met een goed gevoel de onderhandeling kan afsluiten.

Bij onderhandelingen treed ik op als tussenpersoon en breng ik verkopers en kopers bij elkaar om tot een gunstige deal te komen. Ik begeleid alle betrokken partijen nadien in de contractuele en juridische afhandeling van het proces. Ik maak in samenspraak met de notarissen en volgens de gemaakte afspraken de nodige overeenkomsten op.

Indien u panden kocht die op het moment van de overeenkomst nog verhuurd zijn of indien verschillende eigenaars ander verhuistermijnen hanteren, bekijk ik welke mogelijkheden tot opzeg van de huurcontracten er zijn en maak ik een planning voor deze huurders op. 


Stap 3: plannen

Als de overeenkomst rond is, is het de beurt aan de landmeter om alles correct op te meten. Van de landmeter gaat het naar de architect die de plannen uittekent. Deze plannen bespreek ik met, en draag ik nadien ook voor aan de gemeentelijke instanties. Daar dien ik ook de verplichte vergunningsaanvraag in.


Deze vergunning kan een tijdje op zich laten wachten. Ondertussen blijf ik achter de schermen hard werken aan uw project. In overleg met u stel ik een aannemer aan die de bouwwerken op zich kan nemen. We kiezen leveranciers en materiaal. Op basis daarvan zorg ik voor mooie 3D beelden waarmee de commercialisatie van het project kan beginnen. Deze manier van werken staat ons toe om meteen uit de startblokken te schieten van zodra de gemeente de vergunning aflevert.


In deze fase bereid ik voor u ook het juridische aspect voor. Ik zorg voor de planning van de notariële aktes en ik volg dit nauwkeurig voor u op. Zo garandeer ik dat alles volgens afspraak ondertekend wordt door alle betrokken partijen. Voor de verkoop werk ik het lastenboek uit en bereid ik de verkoopovereenkomsten voor met eventuele volmachten. 


Stap 4: commercialisatie

De commercialisatiefase van uw project vangt aan met een grondig marktonderzoek van gelijkaardige projecten in de regio. Dit gebeurt in samenspraak met de projectontwikkelaar. Zo brengen we het project aan de juiste verkoopprijzen op de markt.

Ik zorg ook voor een branding van uw project, compleet met naam, logo, website en veel meer. Hieraan gekoppeld ontwikkelen we een marketingstrategie. We bepalen samen hoe we publiciteit zullen voeren, wanneer we reclame maken, op welke manier we in het straatbeeld zullen verschijnen enzovoort.


Stap 5: verkoop

Wanneer kandidaat-kopers het project online of langs de weg ontdekken, is er dus al heel wat werk geleverd.

Ook aan deze kandidaat-kopers bied ik hetzelfde grondige advies en dezelfde doorgedreven begeleiding. Geïnteresseerden kunnen bij mij terecht over de gang van zaken en de planning van het project. Ik leid hen rond op de werf en ontvang hen graag op kantoor. Ik garandeer elke koper een antwoord op elke vraag en ik bied opvolging tot en met de oplevering van het vastgoed.

Door mijn bijkomende ervaring in het notariaat kan ik bij elke dossier diepgaande adviezen geven over gesplitste aankopen, successieplanning met vastgoed, aankopen privé of via een vennootschap enzovoort. Dit is voor kandidaat-kopers een absolute meerwaarde en zorgt er mede voor dat uw project een succes wordt. 


Hebt u interesse in projectontwikkeling? Bent u op zoek naar vakkundig advies? Schrijf u in voor de nieuwsbrief en contacteer Reypens Real Estate Mentor via onderstaande blauwe balk.