Vastgoedrekenen en juridisch advies

                                                                 Visualisatie project Beerzel Park, Heiststeenweg, Beerzel

Als u eigenaar bent van onroerend goed en u wil verkopen of u hebt de ambitie om er een mooi project mee te realiseren dan wil u natuurlijk weten wat uw mogelijkheden zijn. Of het nu gaat om een grond of een bestaand pand; het is belangrijk dat u de huidige en potentiële waarde ervan kent en dat u met de juiste verwachtingen aan het project begint.

Onder de noemer Mentor Services ontwikkelde Reypens Real Estate Mentor een uitgebreid dienstenpakket met het oog op een volledige ontzorging van iedereen met vastgoedplannen. Dit pakket bevat ook een deel vastgoedrekenen en juridische dienstverlening. Maar wat betekent vastgoedrekenen concreet? En wat mag u verwachten van onze juridische service?


Voor particulieren en professionals

Met het vastgoedrekenen en juridische advies richten we ons tot iedereen die vastgoedplannen heeft. Particulieren en professionals die nood hebben aan solide contracten, goed geïnformeerde keuzes willen maken en zorgeloze samenwerkingen willen aangaan, kunnen bij Reypens Real Estate Mentor terecht voor calculaties, schattingen en juridisch advies.
Elke cliënt mag rekenen op dezelfde onafhankelijke aanpak. We zetten onze jarenlange ervaring in het vak met evenveel toewijding in voor bescheiden opdrachten als voor grote, ambitieuze projecten.


Vastgoedrekenen voor verkoop

De verkoop van een woning of een grond is vaak een spannende gebeurtenis en gaat met heel wat vragen gepaard. Hoe bepaalt u de waarde van uw onroerend goed? Hoe moet u een bod correct inschatten? En wanneer mag u met vertrouwen klinken op een goede verkoop?
Een succesvolle verkoop begint bij een correcte waardebepaling. Wanneer u deze schatting laat uitvoeren door een expert, kan u met een gerust hart uw onroerend goed op de markt brengen. Ook hiervoor kan u bij Reypens Real Estate Mentor terecht. Onze kennis van de markt en onze jarenlange expertise zijn een garantie voor een correcte prijs en een zorgeloze verkoop.
Bij deze schattingen kijken we niet alleen naar de huidige toestand van uw onroerend goed maar ook naar eventuele opportuniteiten. Een woning kan immers ook gelegen zijn op een perceel waar u twee loten van kan maken of in een zone waar appartementen worden gebouwd.


Vastgoedrekenen voor nieuwbouw en projecten

Een vastgoedproject brengt aanzienlijke investeringen en budgetten met zich mee. Het is dus van groot belang om die correct en gedetailleerd in kaart te brengen. Daarnaast is het ook noodzakelijk om de potentiële opbrengsten van een project en hoe u die op de meest efficiënte manier kan realiseren, al vroeg te berekenen.
Bij Reypens Real Estate Mentor maken we dagdagelijks gebruik van meer dan 10 jaar ervaring in nieuwbouw en projectontwikkeling. Zo kunnen we complexe maar accurate berekeningen maken en de belangen van elke betrokken partij maximaal realiseren.

Het vastgoedrekenen voor nieuwbouw en projecten omvat een breed gamma aan calculaties zoals:

  • de calculatie van de verkoopbare oppervlakte die gebouwd kan worden op uw perceel. Deze oppervlakte bepaalt de waarde van het perceel voor de ontwikkelaar 
  • de berekening van het aantal appartementen die op uw perceel gerealiseerd kunnen worden rekening houdend met de specifieke regels van de gemeente
  • het bereken van uw bouwkost volgens de gebruikte materialen en afwerking
  • de bepaling van een correcte verkoopprijs
  • de financiële haalbaarheid van uw project 
  • de winst- en rendementscalculaties van uw bouwproject
Bij het vastgoedrekenen kijken we samen naar de huidige situatie en bepalen we uw positie in de markt. We onderzoeken uw mogelijkheden en ontwerpen een strategie om die te realiseren. Bij de bepaling van de verkoopprijs is het immers even belangrijk om te kijken naar uw investering en de kosten als naar ontwikkelingen op de lokale vastgoedmarkt en wat die voor u kunnen betekenen.


Juridische dienstverlening voor zorgeloze overeenkomsten en transacties

De relevante wetgeving in ons land is complex en versnipperd. Het is daarom vaak moeilijk om te weten binnen welk kader u afspraken en contracten moet maken en hoe u dat best doet. U kan gemakkelijk informatie en documenten vinden op het internet. Maar is deze informatie toepasbaar op uw situatie? Vindt u wel een contract op uw maat en die van andere betrokken partijen? Wat met grote projecten en de bijhorende uitgebreide juridische constructies? En wat als de verschillende betrokken partijen niet tot een vergelijk komen?
Naast financiële calculaties kan u bij Reypens Real Estate Mentor ook terecht voor kwalitatieve juridische dienstverlening. Ook het juridische aspect van vastgoedtransacties en huurovereenkomsten kan immers bijzonder uitdagend zijn. Sommige projecten geraken moeilijk vertrokken, of komen juist tot stilstand door juridische moeilijkheden of geschillen. Met onze juridische service kan u dergelijke situaties voorkomen en eventueel oplossen.

Omdat de budgetten en belangen bij vastgoedtransacties zo groot zijn is het cruciaal dat u zich goed laat adviseren en begeleiden. U kan bij ons terecht voor:

  • correcte huurcontracten
  • koop- en verkoopdocumenten op maat
  • solide juridische constructies


Beerzel Park: vastgoedrekenen en juridisch advies in de praktijk

                                                             Originele situatie (eengezinswoning + winkelpand) site Beerzel Park

Reypens Real Estate Mentor deed projectcalculaties en leverde juridisch advies voor het nieuwe Beerzel Park. Deze energieneutrale residentie met negen appartementen zal in de nabije toekomst verschijnen op de plaats van een leegstaand winkelpand en een aanpalende eengezinswoning langs de Heiststeenweg in centrum Beerzel. De luxueuze appartementen hebben uitzicht op het prachtige natuurpark Beerzelberg.

We werden ingeschakeld op het moment dat het leegstaande winkelpand en het perceel waarop het gelegen is ongeschikt bleken te zijn voor de realisatie van het project. De tuin van de aanpalende woning liep langs de achterkant van de winkel door tot het natuurgebied van Beerzelberg. Daardoor was de diepte van het winkelperceel te gering voor de bouw van de residentie.

Hierop gingen wij met de eigenaars van de woning in gesprek over de mogelijke verkoop van de tuin. Hun woning behouden zonder tuin was echter geen optie voor de eigenaars en daarom sloten wij een akkoord voor de aankoop van heel hun eigendom. We ontwierpen een voorstel waarbij de ontwikkelaar één groot project kon creëren en waarbij de eigenaars een mooie meerwaarde zouden realiseren.

Na de onderhandeling maakten we aktes op met de juiste clausules, termijnen en voorwaarden zodat de puzzelstukken voor elke partij op hun plaats vielen en iedereen zonder risico’s en met een goed gevoel de overeenkomst kon afsluiten.

Vervolgens namen we ook de projectcalculatie voor onze rekening. Zoals steeds namen we de grondprijs als basis en berekenden we de bouwkost per vierkante meter en de verkoopbare vloeroppervlakte. Zo kwamen we tot de gewenste verkoopopbrengst en de juiste verkoopprijs van elk appartement.

Op het einde van de rit zorgden onze calculaties en ons juridisch advies ervoor dat iedereen het maximale uit dit project kon halen. De vorige eigenaars vonden ondertussen een nieuwe thuis en vandaag zijn alle appartementen van residentie Beerzelpark van de markt nog voor de constructie van start gegaan is.Hebt u vragen over vragen over schattingen of calculaties? Of wil u beroep doen op ons juridisch advies? Neem dan meteen contact op  via de link in onderstaande blauwe balk of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.